Markfirben

Hjørring Kommune vurderer, at området muligvis kan være levested for markfirben.

Efter dansk lovgivning er markfirben totalfredet. Ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder må ikke finde sted. Hvis du har kendskab til markfirben på arealet, skal du sikre beskyttelse af levestederne og rette henvendelse til Miljøstyrelsen på tlf. 7254 4000, som vil hjælpe dig med at finde en løsning i form af afværgetiltag eller dispensation.