Til-/ombygning - sommerhus

Som udgangspunkt kræver tilbygning til et sommerhus altid, at du søger en byggetilladelse.

Undtagelser for reglerne

  • Hvis du ønsker at efterisolere med maksimalt 25 cm på facadens udvendige side, betragtes dette byggearbejde ikke som en udvidelse af etagearealet, og byggeriet kræver dermed ikke byggetilladelse.

  • Ligeledes betragtes ombygning/inddragelse af en eksisterende tagetage heller ikke som en udvidelse af boligen, hvis tagetagen allerede er registreret i Bygnings- og boligregisteret [BBR] inden ombygningen.

Ændring af anvendelse 

Ved ændret anvendelse af din bolig kan ændringen medføre, at du skal søge en byggetilladelse. For eksempel hvis du ønsker boligen anvendt til erhverv. Er der tale om liberalt erhverv, kræver denne ændring dog ikke byggetilladelse, hvis erhvervet drives af ejer. Liberalt erhverv er firmaer som omfatter fagene frisør, arkitekt, advokat, revisor og lignende. Du skal dog være opmærksom på, at eventuelt skiltning i forbindelse med erhvervet kan kræve byggetilladelse.

Hvis din til-/ombygning ikke kræver byggetilladelse, skal du blot sende dine ændringer til kommunen via følgende link - Rettelser til BBR

Ansøg om byggetilladelse