Nybyggeri - Sommerhus

Når du ønsker at bygge et nyt sommerhus, skal du være opmærksom på at det kræver en byggetilladelse.

For at få byggetilladelsen kræver det, at du ansøger om dit byggeri på Byg&Miljø.dk.

 Din ansøgning skal blandt andet indeholde:

  • Situationsplan

  • Etageplan

  • Facadetegninger

  • Snit - Hvis der bygges i 1½ etage - tegningen bruges til at beregne arealet for tagetagen.

De vigtigste love der benyttes i sagsbehandlingen er byggeloven og planloven. Bygningsrelementet 2018 - i daglig tale BR18 og lokalplaner samt byplanvedtægter udspringer af nævnte love. Du kan læse mere om lovgivningen her: BR18 - Planloven

Ansøg om byggetilladelse