Nedrivning - Sommerhus

Skal du nedrive bebyggelse, kan byggearbejdet kræve, at du anmelder nedrivningen.

Følgende byggerier kan nedrives uden tilladelse:

  • Fritliggende småhuse på under 10m² (udhuse)

  • Garage, carporte, udhus, drivhus, overdækning på under 50m²

Når nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du blot indberette nedrivningen til Hjørring Kommunes. Send en kort beskrivelse via følgende link - Rettelser til BBR

Følgende byggerier kræver tilladelse inden nedrivning:

  • Enfamiliehuse og sommerhuse

  • Delvis nedrivning af enfamiliehuse og sommerhuse

  • Fritidshuse (sommerbolig i landzone)

  • Anneks (fritliggende beboelsesrum)

  • Tekniske anlæg - fx fritstående solcelleanlæg

  • Garage, carport, udhus, drivhus, overdækning på over 50m²


Bygge og anlægsaffald + PCB

Læs mere om hvordan du skal håndterer bygge og anlægsaffald samt hvordan du skal anmelde PCB - Byggge og anlægsaffald + PCB

Ansøg om nedrivningstilladelse