Sommerhus

På denne side kan du finde information om, hvad du skal gøre i forbindelse med byggeprojekter som omhandler sommerhuse

Inden du går i gang med at skrive din ansøgning til byggeansøgning, har du mulighed for at få en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. Mødet er afsat til 30 minutter - og mødet er GRATIS.


Book en byggesagsbehandler

Når du ønsker at bygge et nyt sommerhus, skal du være opmærksom på at det kræver en byggetilladelse

Din ansøgning skal blandt andet indeholde:


Situationsplan (nyt vindue)
Facadetegninger (nyt vindue)

De vigtigste love der benyttes i sagsbehandlingen er byggeloven og planloven. Bygningsrelementet 2018 - i daglig tale BR18 og lokalplaner samt byplanvedtægter udspringer af nævnte love. Du kan læse mere om lovgivningen her: Bygningsreglementet Planloven

Ansøg om  byggetilladelse til sommerhus

Nybyggeri - Sommerhus

Når du ønsker at bygge et nyt sommerhus, skal du være opmærksom på at det kræver en byggetilladelse.

For at få byggetilladelsen kræver det, at du ansøger om dit byggeri på Byg&Miljø.dk.

 Din ansøgning skal blandt andet indeholde:

 • Situationsplan

 • Etageplan

 • Facadetegninger

 • Snit - Hvis der bygges i 1½ etage - tegningen bruges til at beregne arealet for tagetagen.

De vigtigste love der benyttes i sagsbehandlingen er byggeloven og planloven. Bygningsrelementet 2018 - i daglig tale BR18 og lokalplaner samt byplanvedtægter udspringer af nævnte love. Du kan læse mere om lovgivningen her: BR18 - Planloven

Ansøg om byggetilladelse

Til-/ombygning - sommerhus

Som udgangspunkt kræver tilbygning til et sommerhus altid, at du søger en byggetilladelse.

Undtagelser for reglerne

 • Hvis du ønsker at efterisolere med maksimalt 25 cm på facadens udvendige side, betragtes dette byggearbejde ikke som en udvidelse af etagearealet, og byggeriet kræver dermed ikke byggetilladelse.

 • Ligeledes betragtes ombygning/inddragelse af en eksisterende tagetage heller ikke som en udvidelse af boligen, hvis tagetagen allerede er registreret i Bygnings- og boligregisteret [BBR] inden ombygningen.

Ændring af anvendelse 

Ved ændret anvendelse af din bolig kan ændringen medføre, at du skal søge en byggetilladelse. For eksempel hvis du ønsker boligen anvendt til erhverv. Er der tale om liberalt erhverv, kræver denne ændring dog ikke byggetilladelse, hvis erhvervet drives af ejer. Liberalt erhverv er firmaer som omfatter fagene frisør, arkitekt, advokat, revisor og lignende. Du skal dog være opmærksom på, at eventuelt skiltning i forbindelse med erhvervet kan kræve byggetilladelse.

Hvis din til-/ombygning ikke kræver byggetilladelse, skal du blot sende dine ændringer til kommunen via følgende link - Rettelser til BBR

Ansøg om byggetilladelse

Nedrivning - Sommerhus

Skal du nedrive bebyggelse, kan byggearbejdet kræve, at du anmelder nedrivningen.

Følgende byggerier kan nedrives uden tilladelse:

 • Fritliggende småhuse på under 10m² (udhuse)

 • Garage, carporte, udhus, drivhus, overdækning på under 50m²

Når nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du blot indberette nedrivningen til Hjørring Kommunes. Send en kort beskrivelse via følgende link - Rettelser til BBR

Følgende byggerier kræver tilladelse inden nedrivning:

 • Enfamiliehuse og sommerhuse

 • Delvis nedrivning af enfamiliehuse og sommerhuse

 • Fritidshuse (sommerbolig i landzone)

 • Anneks (fritliggende beboelsesrum)

 • Tekniske anlæg - fx fritstående solcelleanlæg

 • Garage, carport, udhus, drivhus, overdækning på over 50m²


Bygge og anlægsaffald + PCB

Læs mere om hvordan du skal håndterer bygge og anlægsaffald samt hvordan du skal anmelde PCB - Byggge og anlægsaffald + PCB

Ansøg om nedrivningstilladelse

Pris og sagsbehandlingstid - Sommerhus

Her på siden kan du se de gældende priser samt sagsbehandlingstiderne indenfor kategorien 'Sommerhus'

Pris

553 kr. pr. time (regningen skal betales i to rater)
Gebyret starter ved modtaget ansøgning.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden ligger på 8-10 uger.

Ansøg om byggetilladelse