Regler for byggeriet

Alt byggeri, herunder småhusbyggeri, er omfattet af regler, hvad enten der er tale om garage, carport, udhus på over eller under 50 m² (20m² ved rækkehuse) eller fritstående udhuse på op til 10 m².

Forskellen for dig er, at for byggeri der ikke kræver tilladelse, skal du selv sørge for at overholde regelsættet. Kommunen registrerer blot byggeriet på din ejendom. 

For det øvrige byggeri ser kommunen på om byggeriet overholder regelsættet.