Du er undtaget for ansøgning om byggetilladelse, hvis...

Nogle mindre bygninger kan du slippe for at anmelde og ansøge om byggetilladelse til - se listen nedenfor.

Garage, carport og udhus som har et samlet areal på 50 m² (alle bygninger)

Vær dog opmærksom på, at bygningerne også skal overholde gældende regler, såsom:

Max 12 meter i skel - samlet længde for alle bygninger i skel.
Max 2,5 meter høj.
Tagvand på egen grund.
Ingen døre og vinduer i skel.

Fradrag er stadig 35 m² / 20 m² (for rækkehuse). Det vil sige, at hvis du har 50 m² garage, carport og udhus, tæller de 15 m² med i bebyggelsesprocenten på grunden.

Selvom der ikke skal ansøges om tilladelse til de første 50 m² garage, carport eller udhus (samlet areal for alle bygninger), skal disse bygninger stadig registreres i BBR registreret. Du kan indsende oplysninger til BBR via følgende link: Ret din BBR