Garage, carport eller udhus

Skal du bygge en garage, carport eller udhus, har du forskellige muligheder. I de fleste tilfælde kræver sådan et byggeri, at du ansøger om en tilladelse til byggeriet ved kommunen, der er dog visse undtagelser.

Inden du går i gang med at skrive din ansøgning til byggeansøgning, har du mulighed for at få en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. Mødet er afsat til 30 minutter - og mødet er GRATIS.


 Book en byggesagsbehandler

Ansøg om byggetilladelse

Det skal du ansøge om:

Garage, carport og udhus på over 50m² (samlet).

 

Du er undtaget for ansøgning om byggetilladelse, hvis...

Nogle mindre bygninger kan du slippe for at anmelde og ansøge om byggetilladelse til - se listen nedenfor.

Garage, carport og udhus som har et samlet areal på 50 m² (alle bygninger)

Vær dog opmærksom på, at bygningerne også skal overholde gældende regler, såsom:

Max 12 meter i skel - samlet længde for alle bygninger i skel.
Max 2,5 meter høj.
Tagvand på egen grund.
Ingen døre og vinduer i skel.

Fradrag er stadig 35 m² / 20 m² (for rækkehuse). Det vil sige, at hvis du har 50 m² garage, carport og udhus, tæller de 15 m² med i bebyggelsesprocenten på grunden.

Selvom der ikke skal ansøges om tilladelse til de første 50 m² garage, carport eller udhus (samlet areal for alle bygninger), skal disse bygninger stadig registreres i BBR registreret. Du kan indsende oplysninger til BBR via følgende link: Ret din BBR 

Regler for byggeriet

Alt byggeri, herunder småhusbyggeri, er omfattet af regler, hvad enten der er tale om garage, carport, udhus på over eller under 50 m² (20m² ved rækkehuse) eller fritstående udhuse på op til 10 m².

Forskellen for dig er, at for byggeri der ikke kræver tilladelse, skal du selv sørge for at overholde regelsættet. Kommunen registrerer blot byggeriet på din ejendom. 

For det øvrige byggeri ser kommunen på om byggeriet overholder regelsættet.

Pris og sagsbehandlingstid - Garage, carport eller udhus

Her på siden kan du se de gældende priser samt sagsbehandlingstiderne indenfor kategorien 'Garage, carport eller udhus'.

Garage/carport/udhus OVER 50 m2

Pris

553 kr. pr. time (regningen betales i to rater)
Gebyret starter ved modtaget ansøgning.

Sagsbehandlingstid

8-10 uger

Ansøg om byggetilladelse