Enfamiliehus

Har du planer om, at bygge nyt hus eller ændre på dit eksisterende? Hvis ja, så er du kommet ind på den helt rigtige side.

I de fleste tilfælde skal du ansøge kommunen, og du skal være opmærksom på at overholde gældende bygningsreglement samt bestemmelser for din ejendom.

Inden du går i gang med at skrive din byggeansøgning, har du mulighed for at få en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. Mødet er afsat til 30 minutter - og mødet er GRATIS.


Book en byggesagsbehandler

Nybyggeri

Når du ønsker at bygge et nyt enfamiliehus, skal du være opmærksom på at det kræver en byggetilladelse.

For at få byggetilladelsen kræver det, at du ansøger om dit byggeri på Byg&Miljø.dk.

 Din ansøgning skal blandt andet indeholde:

De vigtigste love der benyttes i sagsbehandlingen er byggeloven og planloven. Bygningsrelementet 2018 - i daglig tale BR18 og lokalplaner samt byplanvedtægter udspringer af nævnte love. Du kan læse mere om lovgivningen her: BR18 - Planloven

Ansøg om byggetilladelse

Til-/ombygning

Som udgangspunkt kræver tilbygning til beboelse altid, at du søger en byggetilladelse. Derimod er ombygning, hvor boligarealet ikke udvides ikke påkrævet byggetilladelse for så vidt boligen ikke er en etagebolig - bolig med selvstændige lejligheder i flere etager.

Undtagelser for reglerne

  • Hvis du ønsker at efterisolere med maksimalt 25 cm på facadens udvendige side, betragtes dette byggearbejde ikke som en udvidelse af etagearealet, og byggeriet kræver dermed ikke byggetilladelse.

Ændring af anvendelse 

Ved ændret anvendelse af din bolig kan ændringen medføre, at du skal søge en byggetilladelse. For eksempel hvis du ønsker boligen anvendt til erhverv. Er der tale om liberalt erhverv, kræver denne ændring dog ikke byggetilladelse, hvis erhvervet drives af ejer. Liberalt erhverv er firmaer som omfatter fagene frisør, arkitekt, advokat, revisor og lignende. Du skal dog være opmærksom på, at eventuelt skiltning i forbindelse med erhvervet kan kræve byggetilladelse.

Hvis din til-/ombygning ikke kræver byggetilladelse, skal du blot sende dine ændringer til kommunen via linket her - Rettelser til BBR

Ansøg om byggetilladelse

Nedrivning

Skal du nedrive bebyggelse, kan byggearbejdet kræve, at du anmelder nedrivningen.

Følgende byggerier kan nedrives uden tilladelse:

  • Fritliggende småhuse på under 10m² (udhuse)

  • Garage, carporte, udhus, drivhus, overdækning på under 50m²

Når nedrivningen ikke kræver tilladelse, skal du blot indberette nedrivningen til Hjørring Kommunes. Send en kort beskrivelse via følgende link - Rettelser til BBR

Følgende byggerier kræver tilladelse inden nedrivning:

  • Enfamiliehuse og sommerhuse

  • Delvis nedrivning af enfamiliehuse og sommerhuse

  • Fritidshuse (sommerbolig i landzone)

  • Anneks (fritliggende beboelsesrum)

  • Tekniske anlæg - fx fritstående solcelleanlæg

  • Garage, carport, udhus, drivhus, overdækning på over 50m²

Bygge og anlægsaffald + PCB

Læs mere om hvordan du skal håndterer bygge og anlægsaffald samt hvordan du skal anmelde PCB - Bygge og anlægsaffald + PCB

Ansøg om nedrivning

 

Pris og sagsbehandlingstid - Enfamiliehus

Her på siden kan du se de gældende priser samt sagsbehandlingstiderne indenfor kategorien 'Enfamiliehus'

Pris

553 kr. pr. time (regningen skal betales i to rater)
Gebyret starter ved modtaget ansøgning.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden ligger på 8-10 uger.

Ansøg om byggetilladelse