Til- og ombygning af bolig

Til- og ombygning af beboelsesbygning på indtil 250 m² kræver ikke landzonetilladelse.

Kommunen giver normalt landzonetilladelse til udvidelse af din bolig op til 350 m2

Søger du om tilladelse til udvidelse af boligen over 350 m2, vil der blive foretaget en konkret individuel vurdering.  

Hvis udvidelse af en ejendoms bolig ikke opfylder Planlovens kriterier om indretning eller opførelse af en ekstra bolig, stilles betingelse om, at boligen ikke må opdeles i flere boliger. Betingelser tinglyses på ejendommen i relevante situationer, ligesom der tilføjes et notat på BBR om vilkårene i landzonetilladelsen.