Til- og ombygning af bolig

Til- og ombygning af boliger på indtil 500 m² kræver ikke landzonetilladelse. Søger du om tilladelse til udvidelse af boligen over 500 m2, vil der blive foretaget en konkret individuel vurdering.