Solcelleanlæg

Solcelleanlæg med produktion til eget forbrug, der placeres på en eksisterende tagflade uden at være vinklet fra tagfladen, kræver ikke landzonetilladelse. Solcelleanlæg med henblik på salg af el fra produktionen, kræver dog landzonetilladelse.

Solcelleanlæg, der placeres på stativ eller vinklingsbeslag på en eksisterende tagflade og således vinklet fra tagfladen, kræver en landzonetilladelse.

 

Anlæg placeret på terræn

Solcelleanlæg der placeres på terræn kræver en landzonetilladelse. Der gives normalt tilladelse til opstilling af solcelleanlæg, som er placeret i tilknytninger til bygningerne på ejendommen (inden for 20 meter). Anlægget må dog ikke fremstå skæmmende og reflekterende i landskabet 

I enkelte tilfælde stilles vilkår om skærmende beplantning omkring anlægget.