Solcelleanlæg

Anlæg placeret på taget Solcelleanlæg med produktion til eget forbrug, der placeres på en eksisterende tagflade uden at være vinklet fra tagfladen, kræver ikke landzonetilladelse. Solcelleanlæg med henblik på salg af el fra produktionen, kræver dog landzonetilladelse.

Solcelleanlæg, der placeres på stativ eller vinklingsbeslag på en eksisterende tagflade og således vinklet fra tagfladen, kræver en landzonetilladelse.

Anlæg placeret på terræn

Anlæg der placeres på terræn eller på en ny konstruktion til formålet kræver en landzonetilladelse. 

Der gives normalt tilladelse til opstilling af solcelleanlæg, som er placeret inden for bebyggelsesarealerne på ejendommen (tommelfingerregel: Inden for 20 meter fra eksisterende hovedbebyggelse).

Anlægget må ikke fremstå skæmmende og reflekterende i landskabet – hvilket kræver særlig påpasselig vurdering, hvor der er flere naboer og brugere af veje og stier, der har udsigt til anlægget.
Der kræves efter konkret vurdering afskærmende foranstaltninger, hvor det vurderes nødvendigt.