Landbrugsbygninger

For landbrugsejendommen er der andre regler for, hvornår opførelse af byggeri kræver landzonetilladelse. Er bygningen erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrug, og opføres bygningen i tilknytning til de andre bygninger på ejendommen, er den undtaget fra krav om landzonetilladelse.