Husstandsmøller

Der findes forskellige typer af vindmøller. Vindmøller inddeles i tre typer: mikro-møller og mini-møller, husstandsvindmøller og store vindmøller. Der er forskellig krav til de enkelte typer.

Mikro-møller og mini-møller 

Små-møller er enkeltplacerede møller med et rotorareal på enten op til 1 m² rotorareal (”mikro-møller”) eller med et rotorareal på mellem 1-5 m² (”mini-møller”). 

Påkrævede tilladelser før opstilling:

  • Skal være type-godkendte under Energistyrelsens godkendelsesordning (kun mini-møller)
  • Skal anmeldes i henhold til bygningsreglementet
  • Skal anmeldes i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller
  • Landzonetilladelse, hvis opstilling sker i landzone.

Husstandsvindmøller 

En husstandsmølle er en mindre, enkeltstående mølle med en totalhøjde på op til 25 meter, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land – typisk i landzone. 

Påkrævede tilladelser før opstilling:

 Skal være type-godkendte under Energistyrelsens godkendelsesordning 

  • Skal anmeldes i henhold til bygningsreglementet 
  • Skal anmeldes i henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller 
  • Landzonetilladelse, hvis opstilling sker i landzone
  • Skal anmeldes efter VVM-bekendtgørelsen

Vejledning - hvis du vil ansøge om at opstille en husstandsvindmølle

Store vindmøller 

Opstilling af store vindmøller (totalhøjde op til 150 meter målt til vingespids) kan kun ske i specifikt udpegede vindmølleområder, som skal opfylde en lang række krav – herunder afstand til naboer. Vindmølleområder udpeges i kommuneplanen, og der skal efterfølgende udarbejdes en lokalplan og laves en miljøvurdering. 

Læs mere om vindmølleplanlægning i Kommuneplan 2009-2021.