Hestestald

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på indtil 200 m² ved opførelse af udhusbyggeri til hestestald (ikke erhvervsmæssigt dyre-hold), dog efter konkret vurdering af beliggenhed i forhold til naboer, eksisterende udhuse og ejendommens grundareal.

Tilladelse til at opføre udhusbyggeri meddeles normalt på betingelse af: 

  • at bygningen opføres inden for en afstand af maksimalt 20 m fra ejendommens bebyggelse
  • at bygningen ikke må anvendes til erhvervsmæssigt dyrehold