Hestestald

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af hestestald på indtil 200 m² (ikke erhvervsmæssigt dyrehold). Der foretages en konkret vurdering af den tilladte størrelse på hestestalden  i forhold til antallet af heste.  Ved tilladelse til hestestald indgår hensynet til naboer, eksisterende udhuse og ejendommens grundareal.

Det er som regel en forudsætning, at hestestalden opføres i tilknytning til ejendommens øvrige bygninger (indenfor 20 meter).