Garager, carporte, udhuse, mindre bygninger

Vil du opføre udhusbebyggelse under 50 m2 og i tilknytning til din bolig (maks. ca. 20 meter fra boligen) kræver det ikke landzonetilladelse.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på op til 100 m² i tilknytning til en bolig.

Der foretages en konkret vurdering ved ansøgninger om at opføre udhusbebyggelse mellem 100 – 150 m². Vurderingen kan bl.a. hvile på de landskabelige hensyn, eller på forholdet mellem ejendommens eksisterende bebyggelse og det ansøgte udhusbyggeri. 

Der meddeles normalt afslag til opførelse af udhusbebyggelse over 150 m² for at undgå, at der senere indrettes erhverv i bygningen.

Der meddeles dog normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på over 150 m² under forudsætning af nedrivning af en eksisterende udhusbebyggelse med en tilsvarende størrelse. 

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på indtil 200 m² ved opførelse af udhusbyggeri til hestestald (ikke erhvervsmæssigt dyre-hold), dog efter konkret vurdering af beliggenhed i forhold til naboer, eksisterende udhuse og ejendommens grundareal. 

Tilladelse til at opføre udhusbyggeri meddeles normalt på betingelse af:

  • at bygningen opføres inden for en afstand af maksimalt 20 m fra ejendommens bebyggelse.
  • at bygningen ikke må anvendes til erhverv eller erhvervsmæssigt dyrehold