Garager, carporte, udhuse, mindre bygninger

Opførelse af udhusbebyggelse på under 50 m² kræver ikke landzonetilladelse. Det er dog en betingelse, at byggeriet opføres i tilknytning til boligen på ejendommen (indenfor 20 meter).

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på op til 100 m², når det opføres i tilknytning til en bolig.

Der foretages en konkret vurdering ved ansøgninger om at opføre udhusbebyggelse mellem 100 – 150 m². Vurderingen kan bl.a. hvile på de landskabelige hensyn, eller på forholdet mellem ejendommens eksisterende bebyggelse og det ansøgte udhusbyggeri. 

Der meddeles dog normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på over 150 m², når tilsvarende eksisterende udhusbebyggelse nedrives. Tilladelse til at opføre udhusbyggeri meddeles normalt på betingelse af:

  •    at bygningen opføres inden for en afstand af maksimalt 20m fra ejendommens øvrige bebyggelse,
  •    at bygningen ikke må anvendes til erhverv eller erhvervsmæssigt dyrehold.