Ændret anvendelse (fx til erhverv)

Det kræver landzonetilladelse at ændre brug og anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer, f.eks ved etablering af en virksomhed.

Ændret anvendelse fra fritidshus til helårsbolig 

Der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsstatus, hvis bygningen oprindeligt er opført som helårshus, og hvis bygningen er i god stand samt repræsenterer en værdi. Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til helårsstatus for fritidshuse i landzone, der er opført som fritidshuse.

Særregler for overflødiggjorte landbrugsbygninger

En overflødiggjort landbrugsbygning, som er mere end 5 år gammel, kan dog tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butik, eller bolig uden landzonetilladelse. Det er en betingelse, at der ikke om- og tilbygges i væsentligt omfang. Du skal anmelde ændringen til kommunen samt undersøge om der er behov for byggetilladelse.