Ændret anvendelse (fx til erhverv)

Det kan kræver landzonetilladelse, hvis en bygning tages i anvendelse til noget andet, end det den er opført til.

En ændret anvendelse af et ubebygget areal kan også udløse krav om landzonetilladelse - eksempelvis etablering af søer.

 

Ændret anvendelse fra fritidshus til helårsbolig 

Der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsstatus, hvis et fritidshus oprindeligt er opført som helårshus, og hvis bygningen er i god stand samt repræsenterer en værdi. Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til helårsstatus for fritidshuse i landzone, der er opført som fritidshuse.

 

Ændret anvendelse af overflødige bygninger

En overflødiggjort bygning (herunder tidligere landbrugsbygning), som er mere end 5 år gammel, kan uden landzonetilladelse tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorvirksomhed, mindre butik, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål eller en bolig. Det er en betingelse, at der ikke om- og tilbygges i væsentligt omfang. Du skal anmelde ændringen til kommunen samt undersøge om der er behov for byggetilladelse.