BBR - Indberet rettelser til din BBR

BBR er en forkortelse for 'Bygnings- og Boligregistret' og blev oprettet i 1977. Din BBR meddelelse er et bevis på de faktiske forhold på din grund, dvs. hvor stort dit hus, garage er. Det er derfor rigtig vigtigt, at disse oplysninger er korrekte, og det er dit ansvar som ejer at oplysningerne i BBR er korrekte.

Indberet rettelser til BBR

BBR informationerne benyttes for eksempel til:

  • Forsikringsselskaber (udregning af forsikringspræmie)

  • Ejendomsmægler (fastsættelse af prisen på din bolig)

  • Banker og kreditinstitutter (beregner hvor meget du kan låne i din bolig)

Når dine ændringer til BBR er indberettet, vil du indenfor 1-2 uger modtage en ny og opdateret BBR meddelelse.

Du kan også via OIS.dk og hente din BBR meddelelse.

Når du skal beregne arealet af dine bygninger skal du altid beregne det ud fra de udvendige mål. Du kan læse meget mere om hvordan du opmåler her: Opmålingsvejledning.

SKAT erhvervsregistrering

Ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme får brev fra SKAT
Frem til oktober 2018 sender SKAT breve til ejere og administratorer af erhvervsejendomme i hele landet. Det sker for at indsamle nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

BBR Erhvervsservice

For at hjælpe ejere og administratorer med registreringen af oplysninger om deres erhvervsejendomme, har SKAT etableret BBR Erhvervsservice, der hjælper til med registreringen.

Er du ejer eller administrator af en eller flere erhvervsejendomme, skal du ikke selv foretage dig noget, før du får et brev fra BBR Erhvervsservice i SKAT eller får en ny BBR-meddelelse.

Hvad skal oplysningerne bruges til?

De oplysninger, der bliver registreret i BBR, kan blive brugt som en del af grundlaget for den fremtidige ejendomsvurdering af erhvervsejendomme.

BBR bruges i mange sammenhænge

Oplysningerne i BBR bruges både af offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

Ejere og administratorer af erhvervsejendomme bruger oplysningerne fra BBR i forbindelse med indgåelse af nye erhvervslejemål og salg af ejendomme.

……………………………………………………

Faktaboks

SKATs registrering af nye og mere detaljerede oplysninger i BBR om erhvervsejendomme berører ca. 250.000 ejere og administratorer i hele landet – de har tilsammen ca. 730.000 erhvervsbygninger.

Hvornår foregår registreringen?

SKAT gennemfører indsamlingen af oplysninger i perioden november 2016 til oktober 2018.

Ajourføring

SKAT står for kontakten til ejere og administratorer i forbindelse med indsamlingen af de nye og mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme. Ajourføringen af oplysninger i BBR sker herefter i kommunen, hvor erhvervsejendommene ligger. Når ajourføringen er gennemført får ejer eller administrator en opdateret BBR-meddelelse.

Se SKATs hjemmeside
www.skat.dk/bbr

Har du fået brev fra SKAT vedr. registrering af erhvervsejendomme i BBR, kan du kontakte BBR Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47.