Andre faste konstruktioner

Ønsker du at etablere/opføre et skilt, minivindmølle, solcelle-/solfangeanlæg mv. - altså konstruktioner der ikke er egentlig bebyggelse, men omfattet af byggeloven, er det nødvendigt at du søger en tilladelse til konstruktionen.

Disse konstruktioner kræver byggetilladelse:

  • Fritstående skilte - fx på pyloner 

  • Fritstående solcelle-/solfangeranlæg

Disse konstruktioner skal anmeldes:

  • Minivindmøller

  • Solcelle-/solfangeranlæg direkte på tagfladen på din ejendom, og mindst 2,5m fra skel. Du kan hente skemaet der skal udfyldes her: Skema til solcelle-/solfangeranlæg

Visse af ovennævnte konstruktioner kan også kræve en landzonetilladelse, hvis konstruktionerne opføres i landzone. Du kan læse mere om dette emne her: Byggeri i landzone

Ansøg om byggetilladelse