Lukkedage i 2017

Lukkedage for Borgerservice, Jobcenter og den kommunale administration på særlige hverdage i 2017.

Lukning på følgende dage:

  • Mandag den 1. maj
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag (26. maj)
  • Borgerservice holder lukket 13. juni pga. ombygning
  • Ydelseskontoret holder lukket 13. og 14. juni pga. flytning til Springsvandspladsen 5. (Fra uge 25 lukket hver onsdag)
  • Hverdage mellem jul og nytår (27. - 29. december)

Særlige åbningstider i forbindelse med sommerferie gælder følgende uger:

  • 29-30-31-32
  • lukning kl. 14.00 alle dage

På nettet holder vi til gengæld altid åbent, og her kan du langt hen ad vejen betjene dig selv. Klik ind på vores hjemmeside og benyt en af vores mange selvbetjeningsløsninger.

www.hjoerring.dk