Hjørring Kommunes sociale legat

Værdigt trængende borgere i Hjørring Kommune, hvor der ikke umiddelbart er muligt at give støtte efter den sociale lovgivning

  • Ældre borgere i Hjørring Kommune, herunder støtte til arrangementer og aktiviteter. 
  • Uddannelsessøgende børn og unge i Hjørring Kommune
  • Konfirmander

Find ansøgningen her