Nye betalingsbetingelser pr. 1. januar 2016

Byrådet i Hjørring Kommune har besluttet at ændre betalingsbetingelserne for betalingen af ejendomsskatter, daginstitutioner m.m.

Specielt for betaling af ejendomsskat samt bidrag til renovation, skorstensfejer m.m. vil de nye betalingsbetingelser få betydning, idet borgerne i forbindelse med årsskiftet 2015/2016 vil modtage opkrævning af ejendomsskat med 1. januar som både forfalds- og sidste rettidige indbetalingsdato. Ligeledes vil anden rate af ejendomsskatten blive opkrævet med 1. juli. som forfalds- og sidste rettidige indbetalingsdag.

De ændrede indbetalingsfrister for ejendomsskat - 1. januar og 1. juli - betyder, at ejendomsskatten fremover skal betales én måned og 20 dage tidligere, og derfor varsler vi det nu, så der er tid til at få ændringerne indarbejdet i budgetterne. 

Også betalingen af daginstitution, SFO, Hjørring Musiske Skole, pligtlån og kautionslån får fremover den 1. i måneden som sidste rettidige betalingsdato.

De nye betalingsbetingelser skal medføre en administrativ forenkling, en forbedring af kommunens likviditet samt gøre betalingsbetingelserne lettere for alle at forstå, idet kommunen fremover kun arbejder med ét begreb - i modsætning til nu, hvor man skal kunne forholde sig til både en forfaldsdato og en sidste rettidig betalingsdato.

Se byrådets beslutning - punkt 1 på mødet den 25. juni 2015

Tilmeld til betalingsservice

Betalingsservice