Betaling til kommunen

Det er Betalingskontoret du skal kontakte hvis du har spørgsmål vedr. betaling til kommunen.

Kan du ikke betale din gæld til kommunen, kan du kontakte os for at høre om mulighederne for at indgå en frivillig betalingsaftale. Det kan medføre konsekvenser i form af renter og gebyrer hvis du ikke betaler dine regninger, derfor er det en god idé at tilmelde de løbende regninger til betalingsservice.

Tilmeld til betalingsservice

Det er SKAT der står for at inddrive gæld.

Gå til ejendomsskat

Betalingsaftale

Har du ikke mulighed for at betale din gæld til tiden, kan du kontakte os for at høre om mulighederne for at indgå en frivillig betalingsaftale – derved undgår du at betale unødvendige gebyrer og renter.

Hvordan får du en betalingsaftale

Du kan henvende dig i kommunens Borgerservicecenter.
Før du henvender dig, bør du have dannet dig et overblik over, hvor meget du mener, du kan betale hver måned.

Aftalen vil være på betingelse af, at eventuel overskydende skat og AM-bidrag m.v. anvendes som ekstraordinære afdrag efter gældende regler. Du vil altså tidligst få din overskydende skat udbetalt, når du har indfriet din restance til os.

Betalingskontoret telefon 7233 3333

Digital post til Betalingskontoret

Send Digital Post til Betalingskontoret

Har du brug for hjælp til at sende Digital Post

Kontakt Den Digitale Hotline

 

Hvis du ikke betaler

Betaler du ikke dine regninger til tiden, vil restancen blive registreret indtil betaling har fundet sted.

Betaler du ikke dine regninger til tiden, vil restancen blive registreret til modregning i udbetalinger fra det offentlige, indtil betaling har fundet sted.

Registreringen bevirker, at bl.a. overskydende skat ikke umiddelbart kan udbetales. I visse tilfælde vil de oplysninger vi har registreret om dig, blive videregivet til andre offentlige myndigheder efter reglerne i Persondataloven.

Manglende betaling er forbundet med en del omkostninger.


Der påløber f.eks. morarenter på restancer vedrørende ejendomsskatter, som du ikke har betalt rettidigt.
Udover tilskrivning af renter vil manglende betaling resultere i gebyrer fra kr. 100,00 op til kr. 250,00 pr. rykkerskrivelse.

Hvis du ikke betaler vil kommunen rykke for kravet op til 2 gange.

Hvis du ikke betaler rykkeren, eller benytter dig af muligheden for at indgå en betalingsaftale med Hjørring Kommune, vil kravet blive oversendt til inddrivelse hos SKAT.

Betalingskontoret telefon 7233 3333

Digital post til Betalingskontoret

Send Digital Post til Betalingskontoret

Har du brug for hjælp til at sende Digital Post

Kontakt Den Digitale Hotline

 

Inddrivelse af gæld

Hvis du ikke har betalt din regning eller har indgået en betalingsordning med Hjørring Kommune.

Vi videresender restancen til SKAT til inddrivelse - efter du har modtaget 2 rykkerbreve.

Du kan læse retningslinjerne for inddrivelse hos SKAT på deres hjemmeside

Skat

Skat Private

I Borgerservice kan du ved personlig henvendelse få vejledning i de mest almindelige skatteforhold

I Borgerservice kan du ved personlig henvendelse få vejledning i de mest almindelige skatteforhold, f.eks. forskudsopgørelser, skattekort og årsopgørelser. 

Fuldmagt

Der kræves skriftlig fuldmagt for betjening, hvis du møder for en ægtefælle/samlever eller anden person.

Du kan også få hjælp til at bruge SKATs TastSelv-løsninger på Internettet. Har du mere detaljerede skattespørgsmål skal du kontakte SKAT.

Gå til Tast-selv borger og din skattemappe

SKAT tager sig af alt vedrørende skat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurdering, moms, afgifter, told og inddrivelse af gæld. 

Nummerplader og omregistrering af biler

Fra 1. januar 2008 har SKAT overtaget motoropgaven og dermed registreringen af biler fra politiet.

Nærmeste nummerpladeekspedition

Kontakt til SKAT

Telefoniske henvendelser kan kun ske til SKAT på telefon 7222 1818

På SKATs hjemmeside kan du finde alle relevante informationer om skat og benytte de mange muligheder for elektronisk selvbetjening.

SKAT

Nye betalingsbetingelser pr. 1. januar 2016

Byrådet i Hjørring Kommune har besluttet at ændre betalingsbetingelserne for betalingen af ejendomsskatter, daginstitutioner m.m.

Specielt for betaling af ejendomsskat samt bidrag til renovation, skorstensfejer m.m. vil de nye betalingsbetingelser få betydning, idet borgerne i forbindelse med årsskiftet 2015/2016 vil modtage opkrævning af ejendomsskat med 1. januar som både forfalds- og sidste rettidige indbetalingsdato. Ligeledes vil anden rate af ejendomsskatten blive opkrævet med 1. juli. som forfalds- og sidste rettidige indbetalingsdag.

De ændrede indbetalingsfrister for ejendomsskat - 1. januar og 1. juli - betyder, at ejendomsskatten fremover skal betales én måned og 20 dage tidligere, og derfor varsler vi det nu, så der er tid til at få ændringerne indarbejdet i budgetterne. 

Også betalingen af daginstitution, SFO, Hjørring Musiske Skole, pligtlån og kautionslån får fremover den 1. i måneden som sidste rettidige betalingsdato.

De nye betalingsbetingelser skal medføre en administrativ forenkling, en forbedring af kommunens likviditet samt gøre betalingsbetingelserne lettere for alle at forstå, idet kommunen fremover kun arbejder med ét begreb - i modsætning til nu, hvor man skal kunne forholde sig til både en forfaldsdato og en sidste rettidig betalingsdato.

Se byrådets beslutning - punkt 1 på mødet den 25. juni 2015

Tilmeld til betalingsservice

Betalingsservice