Andre faste konstruktioner

Opsætning af skilt, minivindmølle, solcelle-/solfangeranlæg mv. – altså konstruktioner der ikke er egentlig bebyggelse, men er omfattet af byggeloven, kræver det en tilladelse til konstruktionen.

Konstruktioner som kræver byggetilladelse:

  • Fritstående skilte – fx pyloner
  • Fritstående solcelle-/solfangeranlæg

Konstruktioner som blot skal anmeldes:

  • Minivindmøler
  • Solcelle-/solfangeranlæg direkte på tagfladen på din ejendom, og mindst 2,5 m fra skel. Link til skema til solcelle-/solfangeranlæg.

Kontakt

Team Byggeri
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring