Hvad sker der med dit tekstilaffald?

Dine slidte tekstiler kan genanvendes til både råmaterialer og nye produkter.

Når skraldemanden har hentet din røde pose med tekstilaffald eller du har afleveret det på genbrugspladsen, bliver det kørt til Nordværks ressourcehal i Hjørring. Her bliver tekstilaffald opbevaret til containeren er fyldt og det kan svare sig at køre med det.

Sådan får du et mere bæredygtigt tøjforbrug

Fra Hjørring rejser tekstilaffaldet til et forsorteringsanlæg, som i første omgang sorterer fugtige tekstiler og fejlsorteringer fra. Fugtige tekstiler og fejlsorteringer bliver sendt til energiudnyttelse.

I næste skridt bliver tekstilaffald finsorteret, dvs. det bliver sorteret efter materialetype og farve. Er der ved en fejl landet et stykke brugbart tøj, bliver det taget fra og afsat til hjælpeorganisationer og genbrugsbutikker.

Finsorteringsanlægget sender så de forskellige farve- og materialetyper af tekstilaffald til virksomheder, der laver det om til råmaterialer og nye produkter.

Hjørring Kommune har i samarbejde med Nordværk og en række andre nordjyske kommuner besluttet, at alt tekstilaffaldet skal sorteres og oparbejdes til råmaterialer indenfor EU/EØS.

Billedet viser garn spundet af materiale fra tekstilaffald

Tekstilaffald kan blive genanvendt på forskellige måder alt efter hvilket materiale det er lavet af:

  • Mekanisk genanvendelse er den mest anvendte form for genanvendelse af tekstilaffald. Her bliver tekstilaffaldet trevlet op og herefter spundet til garn (fx bomuld, uld). Det kan også klippes op i mindre stykker, som bliver til aftørringsklude.
  • Under kemisk genanvendelse kan man fx opløse tekstilaffald (polyester, nylon, viskose) ved hjælp af kemikalier, så det kan bruges som råmateriale i produktion af plast eller regenererede fibre af cellulose.

Tekstilindustrien

Fremstilling af tøj og tekstiler er en af de brancher, der forurener allermest i verden. Tekstiler bliver produceret af naturlige eller kunstige fibre. Naturlige fibre kommer fra planter (f.eks. bomuld) eller dyr (f.eks. uld). Kunstige fibre som f.eks polyester bliver fremstillet af olie.

Produktion af tekstiler kræver rigtig meget vand, energi og kemikalier. Fx kræver det 1.400 liter vand at fremstille en t-shirt. Den mængde svarer til næsten 10 fyldte badekar.

Hver dansker køber i gennemsnit 13 kg tøj og tekstiler om året. Selvom vi afleverer en del brugte tekstiler til genbrug, bliver der stadig brændt ca. 41.000 tons brugt tøj og andre tekstiler årligt. Det er spild af ressourcer.

Samtidig med at vores forbrug af tøj stiger, er vi nødt til at gøre noget mere for at reducere vores miljøaftryk.

Udover at købe mindre tøj skal vi aflevere vores slidte tøj til den nye ordning for tekstilaffald, så det kan blive brugt igen.

 

Ring til Nordværk

Ring til 

98 15 65 66

Skriv til Nordværk

Skriv til os

Send en e-mail

 

For mere information

Besøg Nordværks hjemmeside

nordvaerk.dk