Sortering i Tversted

Fra påske 2021 starter et forsøg med affaldssortering i sommerhusområdet i Tversted. Forsøget skal bane vejen for affaldssortering i alle sommerhuse i kommunen i 2022.

Her på siden vil vi holde jer opdateret med information om projektet.

Vi har taget udgangspunkt i den affaldsordning du har nu. Samlet set får du mere plads til affaldet end du havde før - det gælder bare om at få affaldet fordelt rigtigt i de 4 rum.

Grundejerforeningerne og vejlaugene har i vores samtaler op til forsøget lagt vægt på, at der kommer så få containere ud til sommerhusene som muligt. Det har vi imødekommet, med den risiko, at nogle har for lidt plads i deres containere.

Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt plads til affaldet i de enkelte huse. Derfor kan du i forsøgsperioden gratis få ombyttet dine containere, hvis det vi har dimensioneret, ikke passer til det behov du har.

Du skal kun betale ekstra for mere plads til restaffaldet. De tre genbrugsrum koster ikke ekstra, selv om de bliver større.

Vi har stillet containerne ind til huset, for at de ikke skal vælte rundt i blæsten. Du skal sørge for, at containerne bliver placeret, så skraldemanden kan tømme dem.

For at skraldemanden kan tømme containerne, skal der være fliselignende underlag, og ikke mere end 35 m. Hældningen må ikke være mere end 10%. Det vil for de fleste betyde, at containerne skal stå ude ved vejen.

Du kan selv vælge, om du vil have dem stående der permanent eller stille dem ud ved tømning.

Læs mere om:

Krav til veje og vendepladser

Krav til placering af containere

Vi opfordrer til, at du placerer dine containere i et skjul. Skjulet gør, at der er samling på containerne, så de ikke bliver taget af blæsten.

Bygma i Bindslev har en model til et fint skjul til to containere.

Containerskjul i Tversted

Du kan også finde inspiration hos andre sommerhuse i området.

Find mere inspiration her

Se tømningskalenderen for 2022 her

I forsøget kan du vælge mellem 3 forskellige tømningsordninger. Formålet er, at vi gerne vil kunne tilbyde en ordning, der passer så godt som muligt til den enkelte sommerhusejers brug – hvad enten man bruger sit sommerhus på traditionel vis, udlejer det eller bor der hele året.

Du kan frit vælge, hvilken ordning du vil tilmeldes. Det vigtigste er, at tømningsordningen passer til, hvordan huset bruges.

  Mad- og rest - afhentning i lige uger Plast, metal og papir - afhentning i ulige uger
Feriebenyttelse af sommerhuset
(mad/rest 26 ugers, plast/metal og papir 26 og 30 ugers)

Ugetømning i sommerperioden.

Tømning i forbindelse med ferier og højtider

14 dags tømning i sommerperioden. 

4 ugers tømning resten af året. 

Udlejning hele året
(mad/rest 30 ugers, plast/metal og papir 26 og 30 ugers) 

Ugetømning i sommerperioden.

14 dages tømning resten af året

14 dags tømning i sommerperioden. 

4 ugers tømning resten af året

Helårsbeboelse/benyttelse
(mad/rest 14. dagstømning, plast/metal og papir 4 ugers) 

14 dages tømning hele året

4 ugers tømning hele året

Beskrivelse af tømningsordningerne. Teksten i parentes er de valgmuligheder du finder i vores selvbetjening.

Første gang containeren til mad- og restaffald bliver tømt er i uge 14.

Plast, metal og papir bliver tømt første gang i uge 17.

Du kan stadig bestille afhentning af ekstra affald, men kun i de uger, der i forvejen er indsamling.

Hvis du har et sækkestativ, er det dit eget og du må gøre med det hvad du vil. Det kan f.eks. afleveres på genbrugspladsen eller afhændes på anden vis.

Vi henter de gamle containere hjem efter sidste tømning i uge 13.

Foreløbigt er det kun i Tversted, der er affaldssortering med afhentning ved de enkelte sommerhuse. Derfor er vores gebyrstruktur endnu ikke helt på plads.

Gebyret er sammensat af et gebyr for restaffaldet og et for affaldet til genbrug.

Restaffaldet betaler du for i forhold til, hvor meget affald du får hentet - dvs. hvor stor din container er og hvor ofte den tømmes.

Genbrugsmaterialerne betales som et årligt gebyr. For det gebyr kan man få så meget plads, man har brug for uden at det koster ekstra.

Teknik- og miljøudvalget har bestemt, at man i forsøgsperioden ikke skal betale for indsamling af genbrugsmaterialerne i Tversted.

Du skal fortsat betale til genbrugspladserne.

Så ring eller skriv til os.

Du finder kontaktoplysningerne i boksen til højre.

Hjælp din skraldemand

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kontakt

Affaldsgruppen

Tilmeld dig SMS-service

Så får du besked dagen før dit affald bliver hentet.

Tilmeld dig her