Affaldssortering i sommerhuset

Senest 1. januar 2023 skal alle sommerhuse i Hjørring Kommune sortere affaldet. Læs mere om det her.

To modeller

Den grundlæggende sorteringsmodel, som er blevet afprøvet i Tversted, er en løsning med containere ved det enkelte sommerhus.

Nogle steder bliver der dog sat nedgravede affaldsøer op efter samme model, som vi har afprøvet i Harerenden.

Hvad skal du gøre?

Som udgangspunkt skal du som sommerhusejer ikke gøre noget. Du får senere på året direkte besked om, hvilken løsning, der kommer i dit sommerhusområde.

Containere ved sommerhusene

Hvis dit sommerhus skal have hentet affald i containere ved sommerhuset, skal du sandsynligvis gøre noget ved dine adgangsforhold.

Du kan læse mere om adgangsforhold her

Forslag til læ/skjul til containerne

Containerne vil blive leveret i november/december 2022 sammen med informationsmateriale.

Nedgravede affaldsøer

Nogle steder er udfordringerne med adgangsforholdene så store, at den bedste løsning er nedgravede affaldsøer.

Det kan også være, at en grundejerforening foretrækker en overjordisk affaldsø i stedet for afhentning ved sommerhuset.

Vi er i kontakt med mange grundejerforeninger, som er i gang med at finde egnede steder til affaldsøerne.

Etablering af en affaldsø vil i mange tilfælde være noget, der skal vedtages på en generalforsamling.

Når placeringen er fundet og affaldsøen er gravet ned, vil alle de tilsluttede sommerhuse få besked og få uddelt informationsmateriale.

Herefter starter affaldssorteringen.

Har din bestyrelse ikke haft kontakt med os?

Vi har desværre ikke kontaktinfo til alle grundejerforeninger og vejlaug, så hvis du sidder i en bestyrelse som vi ikke har haft kontakt til, må du meget gerne kontakte os.