Sydøstskolen

Underviser-/
vejleder-
kompetencer:                              

Særlige
kompetencer:                                

Handleplan progression:

Trin 1: Vi er lige begyndt.
Trin 2: Vi er godt på vej.
Trin 3: Vi har en færdig
             handleplan

Fokusområder i handleplanen:

Metoder i brug:

 Bagterp:

 • To læsevejledere
 • En IT-mand (LST)
 • To Alkalær

Bagterp:

 • Opsporing af ordblinde.
 • Ordblindemorgenhold for udskolingen.
 • Brugen af LST og generelt IT for ordblinde i undervisningen
 • Klassekonferencer hvor vi vender hver elevs faglige niveau og sociale trivsel.
 • Små hold med intensiv læsetræning/ordblindeundervisning.
 • IT-kursus for forældre med ordblinde børn.
Bagterp: 

Trin 2
Bagterp:
 • Testplan for alle faser, herunder risikotest for ordblindhed,
 • Udarbejdelse af meddelelsesbøger med fagligt fokus: ordblindhed, læsevanskeligheder og sprog/talevanskeligheder
 • Læseløft
 • Ordblindeundervisning.

 Bagterp:

 • CampOrd
 • CampStavning
 • Alkalær
 • Bogstav/lyd læsetræning
 • LST-strategi (AppWriter og diverse mobil apps)
 • Parallellagt undervisning på årgange
 •  Læsestrategier

Muldbjerg:

 • En læsevejleder
 • Alkalær - indskolingsteam
 • En ordblindelærer
 • En It-vejleder (LST)
 • Desuden indgår PLC i vores ordblindeteam

Muldbjerg:

 • Ordblindeteam-samarbejde
 • LST-patrulje
 • Ordblinde cafe
 • Aftabuisere dysleksi

Muldbjerg

Trin 1½ + elevhandleplan for spriftsprogsvanske-
ligheder

Muldbjerg:

 • Systematik
 • Testplan, Elevhandleplaner på skriftsprogsområdet
 • Overlevering - lærerteam
 • Forældreinformation

Muldbjerg:

 • Individuel læsevejl.
 • Alkalær
 • Bogstav/lyd træning
 • VASK
 • LST-strategi (Appwriter + div. mobil apps)
 • Læsetræning / gentaget læsning
 • Læsestrategi
 • Direkte stavning