Nordvestskolen

Handleplaner

Underviser-/
vejleder-
kompetencer:                                                                                  

Særlige
kompetencer:                                

Handleplan 
progression:                                

Fokusområder i handleplanen:

Metoder i brug:

Højene:

 • To læsevejledere
 • En logopæd.

Højene:

 • Opsporing af ordblinde
 • Brugen af IT for de ordblinde
 • Kursus for både elever og forældre i brugen af IT hjælpemidler
 • Tidlig læseindsats

Højene:

Trin 2
- Vi er godt på vej.

Højene:

 • Testplan ordblindhed og læsning
 • Elevhandleplan
 • Overlevering
 • Læseløft
 • Læsekursus
 • Lydkursus

Højene:

 • Læseløft
 • Læsekursus
 • Lydkursus
 • Gentaget læsning
 • Læsestrategier

Bjergby

 • En læsevejleder

Bjergby:

 • Opsporing og opfølgning af ordblinde.
 • At arbejde dialogisk med det enkelte barn ift. at være ordblind og have et sundt selvbillede.
 • Klassekonferencer.
 • At lære børnene at mestre og anvende LST både i og udenfor skolen.

Bjergby:

Trin 2/3
- Vi har en handleplan, som vi justerer på i begyndelsen af hvert skoleår.

Bjergby:

 • Klassekonference i alle klasser.
 • Chipstest 0.kl.
 • Risikotest for ordblindhed-UVM i 1.kl.
 • LST igangsættelse i 3.- og 4. klasse.
 • forældrekursus vedr. LST.
 • Læseprøver 1.-5.kl.
 • DVO 3.kl.
 • Ordblindetest senest 4.kl.
 • Overleveringmøde og overleveringspapir vedr. overgang til Højene Skole.
 • Særlig fokus og kursus vedr. LST til ordblinde elever i 6.kl.

Bjergby:

 • Lyd til Lyd forløb på et mindre hold
 • Tapping
 • Individuelle LST- forløb og forløb på mindre hold (Appwriter og mobil apps)
 • Ordblinderisikotest /ordblindetest/testbatteriet
 • Selvindsigt og mestringsteknikker. Dialog om at
  hvad læsevanskelighed er.
 • Co-teaching.
Lundergård
 • To læsevejledere

Lundergård: 

 • Tidlig indsats
 • Klassekonferencer - hvor vi gennemgår alle elever sammen med dansk-og matematiklærererne
 • IT-kursus for ordblinde børn og deres forældre
Lundergård

Trin 2
- Vi er godt på vej.

Lundergård:

 • Testplan for alle faser, herunder risikotest for ordblindhed
 • Testplan for ordblindhed og efterfølgende procedure for elev, forældre
  og kollegasamarbejde
 • Testplan for læsning
 • Læsekursus
 • Læseløft
 • Lydkursus

Lundergård:

 • Læseløft
 • Læsestrategier
 • Lydkursus
 • Gentaget læsning