Hjørringskolen

Handleplaner

Underviser-/
vejleder-
kompetencer:                              

Særlige
kompetencer:                                

Handleplan progression:

Trin 1: Vi er lige begyndt.
Trin 2: Vi er godt på vej.
Trin 3: Vi har en færdig handleplan

Fokusområder i handleplanen:

Metoder i brug:

  • Fem læsevejledere + en under uddannelse
  • Tre logopæder
  • En ordblindelærer

Ovenstående dækker alle afdelinger i Hjørringskolen.

  • Vi er gode til at opspore ordblinde og andre sprogvanskeligheder.
  • Vi er gode til at anvende diverse hjælpemidler målrettet det enkelte barn og dets problematik.

Trin 2 - vi er godt på vej.                                                                                                                                                                                                                                    

  • Testplan, som dækker alle faser i alle afdelinger.
  • Fokus på ordblindhed, læsevanskeligheder og sprog/talevanskeligheder.
  • Kortlægning af alle elevers vanskeligheder og brug af diverse hjælpemidler til læse- tale- og sprogkompetencer.
  • Løbende evaluering af interne netværksmøder.

Vi er en skole med stor mangfoldighed inden for indlæring, hvilket gør, at vi bruger mange forskellige strategier afhængig af det enkelte barns udfordringer/diagnoser.