Indskrivning til børnehaveklasse

Digital indskrivning.

Indskrivning til børnehaveklasse

Den digitale indskrivning er åben fra 4. januar 2021 til 24. januar 2021.

På grund af COVID-19 situationen og restriktioner om forsamlingsforbud i større mængder, er proceduren for indskrivningsarrangementer anderledes i 2021 end tidligere år for skolerne.

Se tidspunkt og procedure for indskrivningsarrangementer for den skole du ønsker, dit barn skal skrives op på.

Der kan dog forekomme ændringer omkring indskrivningsarrangementerne, hvis udviklingen i COVID-19 situationen tilsiger det, så hold jer venligst orienteret på skolens hjemmeside eller kontakt skolen.

Sådan skriver du dit barn op til skole