Fælleselevråd

I Hjørring Kommune har vi et fælleselevråd med elever fra 6. til 10. klasse. Alle vores undervisningssteder er repræsenteret.

Fælleselevråd

Målet for fælleselevrådet er samarbejde, dialog og kommunikation på tværs af kommunens folkeskoler. Det betyder fokus på udvikling af fællesskab og sammenhold skolerne imellem. Samtidig arbejder medlemmerne i Hjørring Kommunes Fælleselevråd for bedre trivsel i skoledagen.    

Fælleselevrådets møder

Fælleselevrådet holder fem til seks møder om året. Eleverne har selv besluttet, at møderne skal holdes forskellige steder afhængig af, hvad der giver mening i forhold til mødets dagsorden. Samtidig giver det dem mulighed for at blive klogere på, hvad der sker i deres kommune.

Fælleselevrådet er etableret på baggrund af en beslutning af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Etableringen er foregået i tæt samarbejde med Danske Skoleelever.