Kvalitet i dagtilbud med dialogredskabet KVALid

Dagplejen, vuggestuerne og børnehaverne i Hjørring Kommune arbejder hele tiden på skabe den bedst mulige kvalitet i den pædagogiske praksis, så alle børn udvikler sig, lærer og trives.

KVALid er et dialogredskab, der er udviklet til det pædagogiske personale for at styrke arbejdet med kvaliteten i de enkelte dagtilbud. KVALlid er dermed et redskab, der bliver brugt af både pædagoger, medhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, ledere samt konsulenter i forvaltningen for at sikre et systematisk arbejde med udviklingen af kvalitet.

KVALid indgår i arbejdet med den pædagogiske læreplan og indbyder til en praksisnær dialog om, hvor der allerede er høj kvalitet i det enkelte dagtilbud, og hvor der er basis for at skabe højere kvalitet.

Grundideen i dialogredskabet er at flytte fokus fra det enkelte barn til læringsmiljøet og det ansvar, det pædagogiske personale har for kvaliteten af dette.