Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år

Bevægelsesstrategien henvender sig til det pædagogiske personale, men også til forældre, der har børn i dagtilbud i Hjørring Kommune.

Fysisk aktivitet er allerede et fokuspunkt i dagtilbuddene, hvor det indgår som et tema i de pædagogiske læreplaner.
Med bevægelsesstrategien ønsker Hjørring Kommune, at der kommer endnu mere opmærksomhed på at
fremme bevægelse i dagligdagen.

Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år