Forældreråd for børnehaver og vuggestuer

I forældrerådet kommer du tæt på institutionens dagligdag, og du deltager i drøftelser om udvikling og tiltag i institutionen.

Alle vuggestuer og børnehaver i Hjørring Kommune har et forældreråd. Institutioner med både en børnehave og en vuggestue har ét samlet forældreråd for hele institutionen.

Som en del af forældrerådet har du indflydelse på børnenes hverdag i institutionen.

Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant. Den faglige leder fungerer som sekretariat for forældrerådet.

Forældrerådet mødes mindst 4 gange årligt.

Du kan stille op som forældrerepræsentant på et forældremøde i dit barns vuggestue eller børnehave. Valgperioden er 2 år.

Samarbejde med forældrebestyrelsen
Forældrerådet er en vigtig sparringspartner for forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen drøfter emner, som vedrører alle børnehaver og vuggestuer i dagtilbudsområdet, og forældrerådet er med til at klæde forældrebestyrelsen på, så den træffer de bedst mulige beslutninger. Forældrerådet kan derfor med fordel drøfte forældrebestyrelsens dagsorden forud for et bestyrelsesmøde.

Forældrerådets opgaver
Forældrerådet inddrages i arbejdet med institutionens pædagogiske læreplan, samarbejder med personalet om emner fra dagligdagen og drøfter principielle problemstillinger vedrørende institutionen.

Forældrerådet skal som minimum inddrages i:

arbejdet med den pædagogiske læreplan
fastsættelse af pædagogiske principper
fastsættelse af principper for forældresamarbejde
fastsættelse af principper for samarbejdet med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt
fastsættelse af principper for samarbejdet med dagplejen og skoler.
Forældrerådet kan udarbejde oplæg til forældrebestyrelsen om problemstillinger, emner og forslag i øvrigt.

Forældrerådet samarbejder med personalet om diverse emner og møder, og kan stå for praktiske opgaver i forbindelse med planlægning af arrangementer i institutionen.