Forældreråd for den kommunale dagpleje

Der afholdes hvert år valg til forældrebestyrelsen. Bestyrelsesåret er fra 01. oktober - 30. september.

For at skabe bedst mulig kvalitet i det kommunale dagplejetilbud, er vi afhængige af forældres perspektiver på forskellige temaer. Vi har brug for forældrebestyrelsen som sparring, når vi udvikler dagplejen.

Styrelsesvedtægt

Bestyrelsen

Referater fra forældrebestyrelsen

Har du lyst og interesse i bestyrelsesarbejdet i dagplejen