Priser og tilskud for vuggestue

Her kan du læse mere om priser for Hjørring Kommunes vuggestuer, samt mulighederne for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Priser 2018

En heldagsplads i vuggestuen koster 2.793 kr* pr. måned

En deltidsplads i vuggestuen koster 1.862 pr. måned 

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

I de vuggestuer, der har frokostordninger, er forældrebetalingen for frokostmåltidet 524 kr. pr måned og opkræves sammen med forældrebetalingen. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten

Læs mere om frokostordningen i Hjørring Kommunes vuggestuer

Tilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Pladsanvisningens selvbetjening side kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Beregn og søg økonomisk fripladstilskud