Vuggestue

Ønsker du at få dit barn i vuggestue, skal du selv booke plads digitalt.

I Hjørring Kommune er der digital pladsbooking, og du skal som forælder selv sørge for at booke et sammenhængende pasningsforløb frem til skolealderen. Du kan booke plads i dagpleje, vuggestue og børnehave umiddelbart efter fødslen, når dit barn har fået et CPR-nummer.

Læs mere om digital pladsbooking 0-6 år

Priser og tilskud for vuggestuen

Priser 2020

Priser gældende fra 1. januar 2020

 

En heldagsplads kan benyttes fra kl. 6.30 til 16.30, fredage til kl. 16.00
En deltidsplads kan benyttes i 30 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 7.30-13.30

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

I de vuggestuer, der har frokostordninger, er der egenbetaling for frokostmåltidet (opkræves sammen med forældrebetalingen). Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten.

Læs mere om frokostordningen i Hjørring Kommunes vuggestuer

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud. Dette gælder ikke, hvis barnet passes i en privat pasningsordning.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Gå direkte til Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside

 

 

Åbningstider i vuggestuen

Den generelle åbningstid for institutionerne er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl. 16.00.

En fuldtidsplads i vuggestuen kan benyttes i hele åbningstiden.

Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestuen.

Deltidspladsen kan kun benyttes i tidsrummet kl. 7.30- 13.30 

I områder med stor geografisk spredning tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid.

Vuggestuer med udvidet åbningstid

Hjørring

 • Børnehuset Kingo Hjørring
 • Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring

Områdebyer

 • Børnehuset Astrup
 • Børnehuset Bindslev
 • Børnehuset Bjergby
 • Børnehuset Hirtshals
 • Børnehuset Hyttefadet Løkken
 • Børnehuset Lendum
 • Børnehuset Møllehaven Harken
 • Børnehuset Regnbuen Hundelev
 • Børnehuset Sindal
 • Børnehuset Tornby
 • Børnehuset Tårs
 • Børnehuset Vrå
Frokostordning i vuggestuen

Med frokostordning har vuggestuen mulighed for at tilbyde børnene et sundt og varieret frokostmåltid.

Maden leveres af "Fru Hansens Kælder" til den enkelte institution. Frokostordningen består af "smør selv" med lun ret : Brød, pålæg samt grønt som skifter flere gange om ugen.

Pris for frokostordning i 2020

Priser gældende fra 1. januar 2020


I 2020 vil følgende vuggestuer have frokostordning

Hjørring

 • Børnehuset Bjergene Hjørring
 • Børnehuset Kilden Hjørring
 • Børne-Ungehuset Lundergård Hjørring
 • Vuggestuen Lundtoftevej Hjørring

Områdebyer

 • Børnehuset Astrup
 • Børnehuset Bjergby
 • Børnehuset Emmersbæk Hirtshals
 • Børnehuset Hirtshals
 • Børnehuset Horne
 • Børnehuset Møllehaven Harken
 • Børnehuset Tornby
 • Børnehuset Tårs

Læs beskrivelse af frokostordningen