Skriv dit barn op til dagtilbud 0-6 år

Ønsker du at få dit barn passet i den kommunale dagpleje, vuggestue eller børnehave, skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.

I løbet af 2023 får Dagtilbudssekretariatet et nyt pladsanvisningssystem. I perioden frem til vi får et nyt system, vil det ikke længere være muligt at booke en plads til dit barn online.

Har du brug for en plads, ønsker du en anden plads til dit barn eller har du spørgsmål, kontakt Dagtilbudssekretariatet på sikker henvendelse via link: https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/kontakt-dagtilbudssekretariatet, mail: Dagtilbud@hjoerring.dk eller telefon 7233 3700.

Vores telefontid er:

Mandag og tirsdag fra kl. 10.00 til 12.00
Torsdag fra kl. 13.00 til 15.00
Onsdag og fredag er der lukket.

Forældremyndighedsindehaver, som bor sammen med barnet, kan skrive barnet op til en plads.

Har du brug for en plads til dit barn, har spørgsmål eller ønsker du en anden plads til dit barn, end den du oprindeligt har booket skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet på mail: Dagtilbud@hjoerring.dk eller telefon 7233 3700.

Vores telefontid er:

Mandag og tirsdag fra kl. 10.00 til 12.00
Torsdag fra kl. 13.00 til 15.00
Onsdag og fredag er der lukket.

Det kommunale dagtilbud rummer dagpleje, vuggestue, integrerede institutioner og børnehaver.

Dit barn kan tidligst starte i et dagtilbud, når det fylder 26 uger + 4 uger. Systemet vil automatisk angive det tidspunkt, du tidligst kan booke plads fra.

Dagpleje: Dit barn kan være meldt ind i dagpleje fra barnet er 26 uger, til den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Vuggestue: Dit barn kan være meldt ind i vuggestue fra barnet er 26 uger, til den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Integreret institution: Indeholder både vuggestue og børnehave. Dit barn kan være meldt ind i en integreret institution fra barnet er 26 uger til skolestart.

Børnehave: Dit barn kan gå i børnehave fra den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder til skolestart.

Vi anbefaler, at du skriver dit barn op til en plads, hurtigst muligt efter fødslen. Du får automatisk adgang til den digtiale pladsbooking, så snart dit barn har fået et CPR-nummer. 

Ja, som udgangspunkt kan du frit skrive dit barn op til en plads blandt de kommunale dagplejere og daginstitutioner.

Undtagelser er pladser, der kræver særlig visitation eller dokumentation. Disse pladser vil blive anvist i dialog med Dagtilbudssekretariatet.

OBS: Vær opmærksom på, at du både skal skrive dit barn op til vuggestue og børnehave, når du skriver dit barn op til en ikke-integreret daginstitution. 

Hjørring Kommune har pasningsgaranti for alle børn - fra barnet er 26 uger og indtil skolestart. Pasningsgarantien betyder, at alle forældre er garanteret en plads i et alderssvarende dagtilbud.

For at være omfattet af pasningsgarantien skal du skrive dit barn op til en plads minimum 3 måneder før, du ønsker at benytte pladsen.

Hvis du som forælder ønsker en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 ugers barsel, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.

Pasningsgarantien omfatter ikke en plads i et bestemt dagtilbud. Den lovbestemte pasningsgaranti er opfyldt, når der kan bookes en plads inden for kommunegrænsen. Vi bestræber os på, at der altid er mulighed for at booke plads inden for en radius på 10 km fra din bopæl.

Der kan ikke ydes søskendegaranti eller fordel i dagtilbud jf. Dagtilbudsloven. Det er anciennitetsprincippet, der gælder. Det betyder, at børn, der står på ønskeliste til et dagtilbud, hvor søskende i forvejen er indmeldt, kun vil blive tilbudt plads i det pågældende dagtilbud i det tilfælde, at anciennitetsprincippet overholdes, og der ikke er andre børn foran dem på ønskelisten. 

Hvis der er særlige forhold omkring dit barn, der har betydning i forhold til valg af dagtilbud, skal du sende en e-mail til dagtilbud@hjoerring.dk,og vi vil efterfølgende kontakte dig.

Særlige behov kan handle om, at du har brug for pasning på skiftende tidspunkter. Der kan også være tale om nogle særlige behov (fysiske som psykiske), som dit barn har brug for, at der bliver taget hånd om, når det skal passes.

Hvis du ønsker at få dit barn passet i en privat pasningsordning eller en privat institution, skal du selv tage direkte kontakt. Læs mere om private pasningsmuligheder her:

Privat pasning 

Private institution

Du kan med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, melde dit barn ud af dagpleje eller daginstitution. Du skal melde dit barn ud via Dagtilbudssekretariatets digitale selvbetjeningside, klik på linket i boksen til højre.

Skifter dit barn til et andet kommunalt pasningstilbud, udmeldes det automatisk i det gamle tilbud ved indmeldelse i et nyt. Når dit barn skal starte i skole, bliver det automatisk meldt ud af børnehaven med udgangen af juli måned. 

Skal du og din familie flytte til kommunen, kan du skrive dit barn op til en plads, når din familie har folkeregisteradresse i kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen. Dokumentation kan fx være en lejekontrakt eller købsaftale. 

Kontakt Dagtilbudssekretariatet, hvis du som tilflytter ønsker at skrive dit barn op til en plads.