Serviceinformationer 2021

Her finder du de politiske vedtagne serviceinformationer, hvor du kan læse om målet samt de gældende regler for dagtilbud, klub og SFO.

Serviceinformationer 2021

Serviceinformation dagtilbud 0 - 6 år 

Serviceinformation SFO

Serviceinformation special-SFO 

Serviceinformation klub 

 

Oversigt over dagtilbud

Oversigt over dagtilbud

Oversigt over SFO

Oversigt over special SFO

Oversigt over Klubber