Tilsyn med private daginstitutioner 0-6 år

Hjørring Kommune fører løbende tilsyn med de private daginstitutioner.

Der foretages årligt ét anmeldt tilsynsbesøg, hvor institutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet virksomhedsplan, lærerplaner, personalenormering og personalekvalifikationer drøftes. Der føres også uanmeldte tilsyn.

Tilsyn i dagtilbud 0-6 år