Oprettelse og godkendelse af privat daginstitution

Hjørring Kommune skal godkende oprettelsen alle private daginstitutioner.
Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Private daginstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har fastsat godkendelseskriterier for private daginstitutioner. Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes ved ansøgning om oprettelse af private daginstitutioner.

Private daginstitution oprettes iht. dagtilbudsloven § 20.

Flere oplysninger kan indhentes hos Hjørring Kommune, telefon 72 33 36 95.

Ansøgningsskema for godkendelse af private institutioner

Privat institutioner godkendelseskriterier.pdf