For private daginstitutioner

Her kan privat institutioner i Hjørring Kommune se de nyeste informationer fra kommunen.

24. september

Nære kontakter

Hermed en præcisering, af hvordan børn i alderen 0-2 og 3-6 år skal forholde sig, hvis de er nære kontakter i hjemmet eller uden for hjemmet (i skole/dagtilbud).

(Der er forskel på om barnet er nær kontakt uden for hjemmet eller i hjemmet):

 

Hvis barnet identificeres som nær kontakt til en uden for sin egen husstand (0-2år)

Hvis et barn under 3 år identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer på COVID-19, er der hverken anbefalinger om test eller isolation.

 

Hvis barnet identificeres som nær kontakt til en i sin egen husstand (0-2år) - OBS

Hvis et barn under 3 år identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer på COVID-19, anbefales det, at barnet testes hurtigst muligt og herefter testes på 4. og 6. dagen. Der anbefales selvisolation, indtil samtlige test har givet et negativt svar.

Bemærk, at der i ovenstående tilfælde gælder særlige retningslinjer, hvis eksponeringen for smitte ikke ophører.

 ---

 Hvis barnet identificeres som nær kontakt til en uden for sin egen husstand (3-6 år)

Hvis et barn på 3-6 år i dagtilbud mv. identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer på COVID-19, anbefales det, at barnet testes hurtigst muligt.

 

Hvis barnet er i dagtilbud mv., når det identificeres som nærkontakt, kan test vente til afhentning ved dagens afslutning. Det anbefales, at barnet først møder i dagtilbud mv. igen, når de har et negativt svar på første test. Hvis barnet først kan testes den følgende dag, anbefales det, at barnet holdes hjemme indtil, det er testet og har modtaget første negative testsvar.

Det anbefales efterfølgende, at barnet testes på 4. og 6. dagen for eksponering for smitte.

 

 Hvis barnet identificeres som nær kontakt til en i sin egen husstand (3-6år) - OBS

Hvis et barn på 3-6 år identificeres som nær kontakt og ikke har symptomer på COVID-19, anbefales det, at barnet testes hurtigst muligt og herefter testes på 4. og 6. dagen. Der anbefales selvisolation, indtil samtlige test har givet et negativt svar.

Bemærk, at der i ovenstående tilfælde gælder særlige retningslinjer, hvis eksponeringen for smitte ikke ophører.

 

10. august 2021

Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbud - undervisning- og uddannelsesområdet, gældende fra 6.august 2021 - obs ændringer i opsporing af nærekontakter

De nye retningslinjer for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet i perioden indtil færdiggørelsen af vaccinationsindsatsen omkring d. 1. september 2021,  fremgår i en samlet pjece, som kan læses her: Overgangsvejledning for håndtering af smitte på dagtilbuds-, undervisnings- og uddannelsesområdet.

 

28. juni 2021

Kontaktopsporing ved særligt udvalgte smitsomme varianter
Statens Serum Institut anbefaler at i de tilfælde, hvor personer er smittet med særligt udvalgte smitsomme varianter, igangsættes der både isolation og test af nære kontakter og af de nære kontakters nære kontakter efter samme retningslinjer og anbefalinger, som er beskrevet i sundhedsstyrelsens publikation:

COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Dog kan færdigvaccinerede personer (jf. afsnit 4.6) undlade at selvisolere, men bør stadig lade sig teste på dag 4 og 6, som andre nære kontakter. De skal dog straks selvisolere, hvis de udvikler symptomer på COVID-19.

Statens Serum Institut vil løbende sende en opdateret liste til Styrelsen for Patientsikkerhed over hvilke varianter, der skal håndteres som beskrevet i dette afsnit. Styrelsen for Patientsikkerhed vil sikre, at der sker relevant smitteopsporing.

 

14. juni 2021

Restriktionerne omkring brug af mundbind er pr dags dato ophævet.
Forældre behøver derfor ikke længere at bære mundbind, når de afleverer eller henter deres børn.

Læs eventuelt mere her: Generelle regler for dagtilbud opdateret 14/6 2021

 

26. april 2021

Informationsark om børn og covid-19 - Læs her

 

20. april 2021

Opdaterede retningslinjer for dagtilbud - Læs her

 

Regler om isolation efter indrejse til Danmark

Hvornår kan børn og elever fremmøde i dagtilbud mv., skolen eller uddannelsesinstitutionen efter indrejse i Danmark? Læs her på undervisningsministeriets hjemmeside

Der er indført krav om, at alle, der rejser ind i Danmark (gælder ikke indrejsende fra Rigsfællesskabet), skal testes og efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Personer under 15 år er ikke omfattet af disse krav af juridiske årsager. Dette skyldes dels, at børn under 15 år ikke selv kan give samtykke til en behandling (her: en test), jævnfør sundhedsloven samt den kriminelle lavalder på 15 år.

Personer under 15 år opfordres dog fortsat til at lade sig teste for COVID-19 efter hjemkomst og til at gå i selvisolation frem til negativt prøvesvar. Dette følger af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Forældre kan undlade at lade børn under 12 år teste, da det kan virke ubehageligt for børnene. Børnene opfordres fortsat til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst. Hvis barnet eller eleven ikke har udviklet symptomer på COVID-19, kan barnet eller eleven komme i dagtilbud mv., skole og institution efter de 10 dages selvisolation.

Se mere om indrejse her: https://coronasmitte.dk/

 

Nedlukninger på sogne niveau

I tilfælde af nedlukninger på sogne niveau pga. COVID-19, vil I blive kontaktet af kommunen, hvis I bor i det ramte sogn.

 

19. marts 2021

Mange af pjecerne omkring COVID-19 er blevet opdateret på baggrund af de seneste justeringer af bl.a. nære kontakter og testregime.
Indholdet har vi sendt ud til jer løbende, men her får I et samlet overblik, som I også kan videreformidle til forældre.

Bemærk der er også linket til oversættelserne til brug for ikke dansktalende forældre.

Klik på Pjece navnet for at se pjecen.

SYMPTOMER:

TESTET POSITIV:

NÆR KONTAKT:

BØRN:

 

11. marts 2021

Opdaterede retningslinjer for dagtilbud - Læs her

 

Der er nyt vedr. selvisolation og opsporing af nære kontakter.
Hvor længe skal man være i selvisolation?
Personer som tester positiv for COVID-19 skal blive hjemme:
• indtil 48 timer efter at personen ikke længere har symptomer, eller
• indtil 10 dage efter symptomstart, hvis vedkommende har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af smags- og lugtesans*.

*dette er nyt

Se pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus (s. 4): Læs her

samt ”Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler” (side 14): Læs her

 

Skoleområdet

Opsporing af nære kontakter indenfor skoleområdet: (Dette er nyt)

Elever: (side 11)
Alle elever i en stamklasse anses for at være nære kontakter, når der er én smittet elev i klassen, da det antages, at eleverne i stamklassen ikke kan holde afstand. Det samme gælder for medarbejdere, som har undervist i stamklassen, og som af undervisningsmæssige og pædagogiske hensyn kan fravige afstandsanbefalingen.

Personale: (side 15)
Hvis den smittede medarbejder har opholdt sig i skolen i smitteperioden gøres følgende (jf. også afsnit 3.1 og 3.3 for ledelsens ansvar):
• Den/de klasser medarbejderen har undervist i smitteperioden sendes hjem som nære kontakter.
• Herudover identificeres eventuelle nære kontakter uden for klassen blandt andre elever og/eller kollegaer, som opfylder mindst et af kriterierne for at være nær kontakt, som beskrevet i bilag 2.
• I forbindelse med smitte blandt det pædagogiske personale i SFO/fritidshjem/klub identificeres der nære kontakter blandt børn og kollegaer, som opfylder mindst et af kriterierne for at være nær kontakt, som beskrevet i bilag 2.

”Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler”: Læs her

Særligt vedr. kontaktopsporing ved mødeafholdelse efter ophold i personalerummet: (præcisering)
Kontaktopsporing ved mødeafholdelse og/eller efter ophold i personalerummet: (s. 22)
Hvis der har været afholdt et møde på skolen eller i SFO’en/fritidshjemmet/klubben både internt mellem medarbejdere og/eller med eksterne deltagere (fx forældre), eller hvis medarbejdere har holdt pause sammen, gøres der ved et smittetilfælde blandt mødedeltagerne/medarbejderne følgende:
• Det afgøres om, om der er nære kontakter til den smittede person blandt mødedeltagerne/medarbejderne, hvis mødet/pausen har været afholdt i smitteperioden (jf. bilag 1 om smitteperiode), og hvis mødedeltagerne/medarbejderne opfylder mindst et af kriterierne for at være nær kontakt, som beskrevet i bilag 2.
• Herudover afklares det, om de mødedeltagere/medarbejdere, der ikke er nære kontakter til den smittede person, skal screenes med hurtigtest eller PCR test som ’andre kontakter’. Dette anbefales for at være sikker på at der ikke er flere tilfælde af smitte. (Man skal ikke selvisoleres mens man venter på testsvar)

 

11. februar 2021

Vær opmærksom på at der nu er krav til at forældre / gæster skal have mundbind på indendørs i dagtilbud - Læs mere her 

 

21. januar 2021

Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter - Klik her 

 

8. januar 2021

Opdaterede retningslinjer pr. 8. januar 2021 - Klik her 

 

4. januar 2021

Opdaterede retningslinjer - Klik her

 

30. december 2020

Nyeste anbefalinger, restriktioner og forbud - Klik her 

 

18. december 2020

Anvendelse af PCR-test - Brev 

 

9. december 2020

Til orientering:

Al rådgivning vedrørende COVID-19, vil fremadrettet blive varetaget af sundhedsplejerske Inger Winter.

I kan kontakte Inger Winter direkte på mail: inger.winter@hjoerring.dk eller telefon: 41223608.

 

26. november 2020

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at I udover tilskudstaksterne, plejer at få tilsendt de kommunale takster.

Så nu får I dem her.

Hjørring kommunes takster for 2021 11 mdr. - juli betalingsfri.
Dagtilbud Pr. måned
Dagpleje, heldags 2.842 kr. 
Dagpleje, deltid  2.047 kr. 
Vuggestue, heldags 2.957 kr. 
Vuggestue, deltid 2.129 kr. 
Børnehaver, heldags 1.812 kr.
Børnehaver, deltid 1.305 kr. 

 

23. november 2020

Fremover vil nye informationer blive lagt ind på denne side. Husk derfor at oprette et abonnement på siden, så modtager du en mail, når der bliver lagt nyt ind på siden.

 

 

 

Abonnér på siden

Få en e-mailadvisering når siden opdateres med nye informationer.

Felter med (*) skal udfyldes

Annabeth Helledie
Tilsynskonsulent

Kontakt Dagtilbuds-sekretariatet 

Se åbningstider og kontaktoplysninger