Udmeldelse af privat pasningsordning

Tilskuddet til den private pasningsordning kan opsiges med en måneds varsel til den sidste dag i en måned.

På dagtilbudssekretariatets hjemmeside er det muligt at lave en digital opsigelse af tilskuddet.

Udmeldelsen skal ligeledes meddeles direkte til den private pasningsordning.

Kontakt Dagtilbuds-sekretariatet 

Se åbningstider og kontaktoplysninger