Udmeldelse af privat pasningsordning

Du kan melde dit barn ud af den private pasningsordning i henhold til det opsigelsesvarsel, der fremgår af kontrakten med den private pasningsordning. Udmeldelse skal meddeles direkte til den private pasningsordning, herefter skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.