Tilskud til privat pasning

Hvis du vælger at benytte dig af en privat pasningsordning, har du mulighed for at få tilskud.

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Tilskuddet gives til forældrene.

Holdes der barsel på det barn, der skal passes i den private pasningsordning, har det betydning for det tilskud, der gives, idet der først kan bevilliges tilskud, når barslen ophører, jf. Dagtilbudsloven §84 stk.3.

 

Priser 2023

Hjørring Kommune yder 75% i tilskud, dog maksimalt:

Fuld tid:
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 6.711
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 4.186

Deltid (32 timer):
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 5.034
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 3.140

Den private passer sætter selv sin pris, og forældre kan derfor godt skulle betale mere end 25%.

Kommunen er forpligtet til at yde et søskendetilskud jf. dagtilbudsloven §85, men der er ikke mulighed for at yde økonomisk fripladstilskud.

 

Priser 2022

Hjørring Kommune yder 75% i tilskud, dog maksimalt:

Fuld tid:
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 6.214
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 4.056

Deltid (32 timer):
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 4.441
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 2.721

Den private passer sætter selv sin pris, og forældre kan derfor godt skulle betale mere end 25%.

Kommunen er forpligtet til at yde et søskendetilskud jf. dagtilbudsloven §85, men der er ikke mulighed for at yde økonomisk fripladstilskud.