Tilskud til privat pasning

Hvis du vælger at benytte dig af en privat pasningsordning, har du mulighed for at få tilskud.

Søg om tilskud til privat pasning 

Tilskuddet gives til forældrene.

Holdes der barsel på det barn, der skal passes i den private pasningsordning, har det betydning for det tilskud, der gives, idet der først kan bevilliges tilskud, når barslen ophører, jf. Dagtilbudsloven §84 stk.3.

Priser 2020

Fuld tid:
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 6.055
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 3.769

Deltid (32 timer):
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 4.541
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 2.827

I skal selv betale 25 % af den samlede pasningsudgift.

Kommunen er forpligtet til at yde et søskendetilskud jf. dagtilbudsloven §85, men der er ikke mulighed for at yde økonomisk fripladstilskud.