Hvad er privat pasning?

Privat pasning er en pasningsform for dig, der selv ønsker at have indflydelse på, hvor dit barn skal passes. Det er dermed et alternativ til de offentlige dagtilbud.

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte pladsanvisningen, som skal godkende aftalen. Find godkendte private børnepassere.

Du kan melde dit barn ud af ordningen med en måneds varsel til den sidste dag i måneden til pladsanvisningen tlf.: 72 33 37 00.

Du kan som forældre i Hjørring Kommune få økonomisk tilskud til privat pasning, hvor du enten ansætter en "ung i huset" i eget hjem, eller får dit barn passet udenfor hjemmet ved en selvstændig erhvervsdrivende.

Du betragtes som arbejdsgiver, hvis du vælger at ansætte en børnepasser i eget hjem. Du har i den forbindelse pligt til at indberette til ATP og til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Man skal som hovedregel være 18 år for at passe børn.

Det er ikke muligt, at få tilskud til pasning af eget barn.