Godkendelse og tilsyn af privat pasning

Alle private pasningsordninger skal godkendes, og der føres løbende pædagogiske tilsyn med ordningen.

Kommunen godkender børnepassernes pasningsadresse, personlige kvalifikationer og orienterer om bl.a. kost, ansvar og tavshedspligt.

Børnepasseren må maksimalt passe 5 børn. Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest.

Der føres pædagogisk tilsyn med ordningen. Ved tilsynet lægges der vægt på børnenes læring, trivsel og udvikling samt på børnepasserens ressourcer og kompetencer. Dette sker på baggrund af den konkrete pasningsaftale mellem forældrene og den private pasningsordning, som kommunen har godkendt.

Under tilsynet - som er dialogbaseret - vendes generelle problemstillinger, og der kan gives vejledning om emner som sprog, allergi, motorik, udvikling og trivsel. Tilsynet fungerer dermed både som kvalitetskontrol, og som en mulighed for at få værktøjer til at udvikle kvaliteten af tilbuddet.

Der føres både anmeldt og uanmeldt tilsyn.