Godkendelse og tilsyn af privat pasning

Alle private pasningsordninger skal godkendes, og der føres løbende pædagogiske tilsyn med ordningen.

Kommunen skal godkende den enkelte private passer og pasningsordningens fysiske rammer for at sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige i forhold til at varetage pasningen af små børn, og at den private passer har de nødvendige personlige kvalifikationer for at varetage opgaven. Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest.

Kommunen skal også godkende de økonomiske forhold i alle pasningsaftaler med private passere.

Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasning. Omfanget og indholdet af tilsynet svarer til tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der foretages tre årlige tilsyn, hvoraf ét er anmeldt og to er uanmeldte.

Tilsynet skal sikre, at de fysiske rammer, som den private passer er godkendt på, fortsat er forsvarlige, og at arbejdet med læring og pædagogiske læringsmiljøer indholdsmæssigt står mål med de krav, som stilles i dagtilbud.

Fremgangsmåde for godkendelse af privat pasningsordning