Godkendelse og tilsyn af privat pasning

Alle private pasningsordninger skal godkendes, og der føres løbende pædagogiske tilsyn med ordningen.

Kommunen skal godkende den enkelte private passer og pasningsordningens fysiske rammer for at sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige i forhold til at varetage pasningen af små børn, og at den private passer har de nødvendige personlige kvalifikationer for at varetage opgaven. Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest.

Kommunen skal også godkende de økonomiske forhold i alle pasningsaftaler med private passere.

Fremgangsmåde for godkendelse af privat pasningsordning

Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasningsordning. 

Læs mere om tilsyn

Tilsyn private institutioner og private pasningsordninger

Mette Vang
Tilsynskonsulent

Kommunale institutioner og dagpleje

Merete Sørensen
Tilsynskonsulent